GEOPORTAL
System Informacji Przestrzennej Miasta Radlin
eURZĄD
System umożliwiający dostęp do bieżących informacji o rozliczeniach z urzędem
eREJERSTRACJA
Zasady używania i wniosek o uruchomienie konta w serwisie eURZĄD
eDEKLARACJA
Formularz deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi
BUDZET OBYWATELSKI
Konsultacje spoleczne
Projekt wspolfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020.

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo

Designed by Freepik